Prosjekter

Norske Skog Saugbrugs, Halden
"Kom i Form". Prosjektstart jan.2000. En bred satsning på fysisk aktivitet for alle ansatte (750 pers) i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, bedriftsidrettslaget og lokale idrettslag. Vi tilbyr bl.a. lavdosert trening i sal til musikk, instruksjon i styrketreningslokale, stavgang, spinning og gå- og lettjogg grupper. Siden høsten 2002 har Saugbrugs sin egen trimavdeling på bedriften, med gymsal, styrketreningsapparater og bordtennisrom.

"Grønn resept" - Et aktivitetstilbud i arbeidstiden for ansatte, med sammensatte helseplager, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Oppstart jan.2003.

Glomma Papp, Sarpsborg
Vi driver BHT virksomhet i samarbeid med Glomma Legesenter, v/ dr. Anne Kristine Amlie, spesialist i arbeids- og allmennmedisin.

På 3.året får de ansatte tilbud om trening i eget trimrom på bedriften.

Fellesslakteriet Gilde, Sarpsborg
BHT virksomhet. Se over.

Kurs: "Oppkvikker,n"
Kurstilbudet løper gjennom heleåret. Sentralsykehusene i Østfold har utdannet egne instruktører til "Oppkvikker'n".