Presentasjon

EnErgo AS

  • startet sin virksomhet år 2000
  • har base i Fredrikstad og har Østfold som sitt primære arbeidsområde
  • tilbyr helsefremmende og forebyggende tjenester til private bedrifter og offentlige virksomheter
  • tilbyr bedriftshelsetjeneste i et nettverk av samarbeidspartnere
  • arbeider for å styrke helsen til ansatte i norsk arbeidsliv både individuelt og organisatorisk, for derved
  • å øke arbeidskvalitet, trivsel og nærværet i virksomhetene

EnErgo AS drives av fysioterapeuter:

Siv Ytterdal, fysioterapeut/daglig leder.
Har 12 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste. Har arbeidet som behandlende fysioterapeut og har første avdeling i manuell terapi. Erfaring som kursleder.
mobil: 976 58 690 | epost: siv.ytterdal@energo-as.no