Helseprofilvurdering

  • Bevisstgjørende samtale med vekt på sammenhenger mellom helse og livsstil på viktige områder – både fysisk, psykisk og sosialt.
  • I helseprofilvurderingen inngår bl.a. kondisjonstest på ergometersykkel, som gir et mål for fysisk form.
  • Fordi forandringer i livsstil krever innsats og motivasjon, er det satt av god tid til hver helseprofilvurdering. Vi anbefaler at denne vurderingen blir fulgt opp med en oppfølgingssamtale etter en avtalt periode, for eksempel 6 måneder, for å se at ønskede livsstilsendringer skjer.