Fysisk Aktivitet / Lavterskeltrening / Trim

Invester i fysisk aktivitet på arbeidsplassen og de ansatte får:

  • Bedre helse
  • Økt energi
  • Trivsel, motivasjon og arbeidsglede!
  • Mye medisinsk dokumentasjon viser til at regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter og med stor sannsynlighet er en av de viktigste FRISK- faktorene.
  • Ikke minst viser seg fysisk aktivitet har god effekt på belastningsplager, som er en meget hyppig årsak til plager og kostbar i form av fravær og frafall i arbeidslivet.
  • EnErgo AS tilrettelegger målrettede og fleksible løsninger for å fremme de ansattes helse gjennom fysisk aktivitet. Vi tror at trening i eller i tilknytning til arbeidstiden øker potensialet for å nå de inaktive som målgruppe.

Vi skreddersyr treningsopplegg:

  • Forskjellige aktiviteter og med ulike intensitetsnivåer inne i sal og ute i terrenget!
  • Tilrettelegging av og instruksjon i styrketreningslokale!

EnErgo AS drives av fysioterapeuter med lang erfaring innen helse- og miljøarbeid (bedriftshelsetjeneste) og som treningsinstruktører.