Ergonomi

Tilpass arbeidsplassen etter menneskets forutsetninger

  • Ergonomisk kartlegging av alle typer arbeidsplasser
  • Tilrettelegging av arbeidsplasser
  • Individuell veiledning i forhold til arbeidsstillinger
  • Rådgivning ved planlegging av nye arbeidsplasser
  • Rådgivning ved valg av maskiner og utstyr
  • Minikurs om dataarbeidsplasser
  • Dokumentasjon av utført arbeid

Avtale med Rikstrygdeverket

Alle ergonomiske tjenester utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. EnErgo AS har avtale med Rikstrygdeverket om å foreta arbeidsplassvurdering i forbindelse med oppfølging av sykemeldte (når den sykemeldtes arbeidsgiver ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste) i følge den nye helseloven, 01.01.01.