Bedriftshelsetjeneste

Energo AS tilbyr bedriftsheletjeneste i samarbeid med Glomma Legesenter, v/dr. Anne Kristine Amlie, spes. i arbeids- og allmennmedisin . Vi kan også trekke inn våre samarbeidspartnere på forskjellige fagområder, som f.eks yrkeshygiene og organisasjonspsykologi.
Vi har alle lang erfaring fra HMS-arbeid, både i egen- og fellesordninger.

 • Vi tilbyr våre tjenester ut fra en tankegang om at det er bedriften/virksomheten som har ansvaret for sitt arbeidsmiljø, og derfor må være aktivt involvert i HMS- arbeidet. Arbeidet planlegges i fellesskap ut fra bedriftens/ virksomhetens kjente arbeidsmiljøutfordringer.
 • Fast kontaktperson som koordinerer HMS-arbeidet
 • Basis er tilknytning til HMS- personell og planlagte samarbeidsmøter
 • Årlige tjenester
 • Arbeidshelseundersøkelse ved arbeidsmedisiner/ lege
 • Oppfølging av sykefravær/ attføringsarbeid
 • IA-arbeid (funksjons-/arbeidsplassvurdering)
 • Helsefremmende tjenester
 • Ergonomi
 • AKAN(rus) arbeid
 • Risikovurdering